„Lichváři, často vystudovaní právníci, doženou lidi i k smrti a jen zlomek případů se řeší nakonec u soudů ve snaze zneplatnit smlouvy,“ vylíčil Právu šéf Poradny při finanční tísni David Šmejkal, spolupracující s úvěrovým registrem CRIF. Nelze přitom šmahem postižené odsoudit, že si za to mohou sami svojí hloupostí a neuvážeností. „Do poradny přišla před časem […]

Stát vytvořil lichvářům právní prostředí k banditismu


Ministr spravedlnosti Robert Pelikán nepodporuje rychlé zavedení místní příslušnosti exekutorů v rámci senátní novely. Znamenalo by to značné přesuny případů mezi jednotlivými regiony, jejichž výtěžnost velice kolísá. Princip takzvané teritoriality ale do budoucnosti neodmítá. Musí se najít řešení, které dokáže princip zavést hladce, řekl v pořadu České televize Otázky Václava […]

Pravá tvář ministra Pelikána.


Z třicetikorunového regulačního poplatku za ošetření v nemocnici narostl Vilému Holišovi z Ostravy desetitisícový dluh a exekuce na důchod. Jen Sdružení za čistotu práva eviduje asi sto dvacet lidí, kteří mají stejný problém. Vilém Holiš se v minulých letech několikrát léčil v Městské nemocnici Ostrava. Že by někdy nezaplatil regulační poplatek, který […]

Důchodce v nemocnici nezaplatil 30 korun, následná eXekuce ho stála ...Senioři čelí exekucím starobních i invalidních důchodů.-media-1
  Stát volí vůči lidem, kteří mu dluží haléřové částky, lichvářský přístup. Kvůli zanedbatelné pohledávce na dani je posílá do exekuce. Dlužníci pak zaplatí o stovky i tisícovky procent navíc. O tomto postupu se na vlastní kůži přesvědčil i pan L. K. z Písku u Jablunkova (nepřeje si uvádět jméno, […]

Lichvářský stát vymáhá absurdní exekuce kvůli dvaceti haléřům.


PETR ZÁVLADSKÝ 09|05|2016 Stěžejní myšlenky věcného záměru zákona: stát už nebude lidem tolerovat, že nemají nikde trvalé bydliště pouze bezdomovci budou moci mít bydliště na radnici — nově se zavede „přechodné bydliště“ pro lidi, kteří žijí víc než tři měsíce mimo trvalé bydliště kdo poruší povinnosti, může zaplatit pokutu až […]

Ministerstvo vnitra staví všechny občany na úroveň trestanců


Praha – Až desítky dětí, které opouští dětské domovy, se hned na začátku dospělosti musí potýkat s exekucemi, mnohdy i v řádech desítek tisíc korun. Důvod je přitom banální a zná ho spousta lidí – pokuta za jízdu načerno. Problém je, že někteří soudci mnohdy vůbec neřeší věk, okolnosti pokuty ani prostředí, […]

Z dětského domova do rukou exekutora.Exekutoři budou bojkotovat státní zakázky na exekuce Praha – Exekutorská komora ČR vyzvala soudní exekutory, aby se neúčastnili výběrových řízeních na exekuční činnost u státních institucí, které odmítají za tyto služby zaplatit plné náklady. Tuto praxi podle ní uplatňuje mimo jiné ministerstvo spravedlnosti (MSP), do jehož působnosti soudní exekutoři náleží. MSP […]

Bojkot eXekutorů?


Na začátku března vyvrcholila dlouho a pečlivě připravená akce s cílem odhalit a potrestat nezákonné praktiky exekutorských úřadů v ČR a ve foyeru poslanecké sněmovny proběhla  tisková konference na toto téma. Výsledkem akce bylo podání návrhu na prošetření pravděpodobné trestné činnosti organizované skupiny, zejména potom trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, […]

Exekutory provětrá vrchní státní zástupce JuDr. Ivo Ištvan.


Italský Nejvyšší soud vydal rozsudek, podle kterého nelze považovat za zločin, jestliže ukradnete „nevelké“ množství potravin za účelem ukojení hladu. V zemi, kde je katolická charita na každém kroku a tedy získat teplou polévku není tak složité, je tento rozsudek odrazem několik let trvajícícho modelu likvidace všech hodnot od svobody […]

Vítek (Patrioti ČR): Krást už můžou paraziti beztrestně, teď jim ...Vladimír Haneška První exekuce Vás ochromí, poslední dorazí. Jako na lovu. Lovnou zvěří jsou občané ČR. Lovecký lístek drží vyvolení jako ve velké privatizaci kdysi před lety. Tak funguje jednoduchý systém dluhově-exekučně-insolvenčního průmyslu. V prvé řadě předesílám, že dluhy je třeba platit. Bohužel současný systém, tak jak je nastaven, toto […]

Vrána vráně oči nevyklove aneb Exekuce v ČR.


Počet seniorů, kterým u dveří zazvonil exekutor, v Česku rychle roste. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku se počet důchodů zatížených exekucí zvýšil o čtyři a půl tisíce na 84 405. Za posledních deset let se počet důchodců čelících exekuci zvedl skoro třikrát. Před deseti lety jich bylo 30 tisíc, vyplývá ze statistik České správy sociálního […]

Senioři čelí exekucím starobních i invalidních důchodů.


Připravte se, že budete platit bankám za to, že jim svěříte svoje úspory. To následně odstartuje postupné zhroucení světových burz. Zdroj: http://havlicekpetr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=506192 Zdroj : Černá mračna české ekonomiky

Černá mračna české ekonomikySoukromí exekutoři už vůbec nehledí na nějakého věřitele. jejich prioritou je vydělat co nejvíce. Zdrojem jsou podvodné exekuce, často zprostředkované spolupracujícími finančními poradci a realitními společnostmi. Exekutoři se specializují na předlužení občana a poté zabavení jeho nemovitosti a následně je nemovitost pod cenou prodána dalšímu v řetězci. Spolupráce za provize […]

EXEKUTOŘI ZNEUŽÍVAJÍ DAŇOVÝ SYSTÉM A PŘIPRAVUJÍ STÁT O MILIARDY


Úvodem jedna věta: Dluhy se mají platit. Ovšem jsou všechny dluhy, které exekutoři vymáhají legální? Když česká justice je skoro zločinecká a někdy má rysy mafie? Je příslušenství dluhů morální, když se na něm legálně přiživují různí paraziti? Je právo v rámci dluhů spravedlivé? Zamysleme se a odkryjme temné vody […]

Lidská bestie eXekutor.


 Soukromí soudní exekutoři se začali přetahovat s mimosoudními vymáhacími firmami o čerstvé dluhy, tedy ty, které ještě věřitel nezažaloval, a jsou tak před vyhlášením exekuce. Exekutorská komora chce, aby i exekutoři mohli posílat dlužníkům upomínky ještě před tím, než je pohledávka vůbec uplatněna u soudu.    „Soudní exekutoři chtějí nabídnout své zkušenosti a kapacity k využití v ostatních […]

Exekutoři bojují s exekutory.Příběh tesaře, který vyhlásil osobní bankrot, aby se mohl během pěti let zcela zbavit všech svých dluhů. A který tvrdí, že úředníkům musí být jasné, že lidé v jeho situaci nepřežijí, aniž by si přivydělávali nelegální cestou. Josef Matějíček, jehož jméno z jistě pochopitelných důvodů neuvádíme skutečné, se dlouhá léta […]

Z kolotoče eXekucí není cesta ven … jen eXekuce, práce ...


Zákon o soudních eXekutorech a eXekuční činnosti nabyl účinnosti od 1. 5. 2001. Zákon, který zabil od roku 2001 v sebevraždách asi 18000 českých občanů, způsobil život v bídě 1200000 občanů a vytvořil asi 65000 bezdomovců. Domnívám se, že je na čase odhodit rukavice a konečně začít nazývat věci, ale především […]

KDO JE KDO V EXEKUCÍCH aneb Ryba smrdí od hlavy.


Sebevražda, je tragický způsob jak zemřít. V České republice za rok 2015 stalo kolem 1769 dokonaných sebevražd. Hlavní důvody vzít si život jsou podle odborníků především to, že lidé nemají šanci zaplatit svoje dluhy, ztráta zaměstnání, chybějící zázemí či minimální vyhlídky na lepší budoucnost. Počet sebevražd v Česku klesal až do […]

Více než 70% sebevražd tvoří lidé v eXekuci

Teplice – V šoku byl exekutor, který minulý týden nechal otevřít byt dlužníka v Teplicích. Uvnitř pokoje totiž v kaluži krve nalezl bezvládné tělo 58letého muže. Vyděšený exekutor byl přesvědčen, že se dívá na mrtvolu. Dotyčný nešťastník přitom stále ještě žil. Případ se stal ve čtvrtek 24. března před devátou […]

Muž si raději podřezal žíly než aby vpustil exekutora do ...    § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí Pojem „centrální evidence exekucí“ (dále jen „evidence“) představuje veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR a veškeré […]

Centrální evidence exekucí


    Bezplatná poradna Praha nabízí své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Varšavská 37, Praha 2, a to každý pátek od 10:00 do 14:00 hod. Bezplatná poradna Brno funguje v prostorách Diakonie Českobratrské církve evangelické na adrese: Hrnčířská 27, Brno, každé úterý od 14:00 do 17:00 hod. Bezplatná poradna Plzeň funguje v prostorách organizace Archa pro člověka v krizi, Prokopova 17, Plzeň, a to každou […]

Bezplatné právní poradny


    oprávněný – věřitel, jehož vykonatelně přiznaná pohledávka nebyla dobrovolně uhrazena; pouze tato osoba může podat návrh na zahájení exekuce povinný – dlužník, který řádně a včas nesplnil povinnost uloženou ve vykonatelném soudním rozhodnutí či v jiném exekučním titulu nemovitost – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem; objekty způsobilé exekučního […]

Slovníček pojmů    Exekuční příkaz k tomuto relativně novému institutu může exekutor vydat pouze v případech, kdy je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Příkaz se doručuje orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Tento příkaz nesmí být povinnému doručen dříve než orgánu vedoucímu registr řidičů. Dnem doručení […]

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění


    Vzory jak se bránit exekuci ke stažení. Soubory jsou ve formátu .DOC. Podjatost exekutora Vzor námitky proti podjatosti exekutora ke stažení. 31.3.2014 |Typ: Binary |Velikost: 37 kB |Soubor: Podjatost exekutora Námitka proti příkazu k úhradě Vzor námitky proti příkazu k úhradě ke stažení. 31.3.2014 |Typ: Binary |Velikost: 38 […]

Vzory ke stažení


    Exekuční (vykonávací) řízení je zahájeno na návrh. Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný z exekučního titulu. V případech, kdy jsou exekučním příkazem postiženy věci, práva či jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem i manžel povinného. Pokud je prokázáno, že práva či povinnosti z exekučního titulu přešly na […]

Exekuční řízení  <img src=“http://exekuce.japatriot.cz/wp-content/uploads/2016/01/exe_rizeni.png“ alt=““ width=“328″ height=“520″ /> Exekuční řízení lze rozdělit do následujících fází: <img src=“http://exekuce.japatriot.cz/wp-content/uploads/2016/03/exe_rizeni.png“ alt=“Exekucni rizeni“ width=“336″ height=“533″ /> Exekuční návrh Exekuční řízení se zahajuje na návrh oprávněného (příp. na návrh toho, kdo prokáže, že na něj přešlo či bylo převedeno právo z exekučního titulu) a je zahájeno dnem, […]

Jak probíhá exekuce


    Náklady exekuce jsou složeny z odměny exekutora, náhrad hotových výdajů (paušálně určených či účelně vynaložených), náhrad za ztrátu času při exekuci, za doručení písemností, odměn a náhrad nákladů správce závodu, a je-li exekutor plátcem DPH, je nákladem i výše této daně. Pokud jde o cestovní výdaje a o […]

Náklady exekuce


    Osobou soudního exekutora v žádném případě není jakýsi „vymahač“, který by na základě své svévůle (resp. zlovůle) mohl podnikat libovolné nezákonné kroky. Soudním exekutorem je dle exekučního řádu fyzická osoba, která splňuje požadované předpoklady a kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Mezi zákonné předpoklady náleží plná svéprávnost, získání vysokoškolského vzdělání […]

Exekutor, exekutorský úřadJak se tedy mohu bránit proti neúměrnému, účelovému snížení ceny nemovitosti, když stejný soudní znalec, který oceňoval nemovitost pro prodej, nyní pro exekuci určil poloviční cenu. Předpokládám, že ocenění musí být stejné, případně velmi podobné, odpovídající stavu nemovitosti a porovnáním na trhu nemovitostí a ne účelové, uměle snížené pro exekuci. […]

Jak se bránit účelovému snížení ceny nemovitosti při dražbě


RED/MATTIAS ALBINSSON 16|03|2016 Některé švédské školy se díky imigraci stávají konečně místy, kde nejde o pouhé biflování údajů, ale o to, jak se naučit radostnému soužití s nejrůznějšími kulturami. Trochu problém je, že švédské děti soužití například s malými Afghánci dost bolí a často se vracejí domů s různými pohmožděninami. […]

Zoufalé švédské děti se bojí chodit do školy plné nových ...


TISKOVÁ ZPRÁVA PATRIOTI ČR Ing. Aleš Hodina: Vláda podporuje gaye a lesby namísto rodin Poslední nápad z per ministrů Dienstbiera (ČSSD) a Pelikána (ANO), umožnit osvojení dítěte homosexuálním partnerem jeho rodiče, je dalším hřebíčkem do rakve našich rodin. „V rámci tohoto sociálně-inženýrského experimentu vytváření „nových rodin“ se zapomíná, že každé dítě má […]

Ing. Aleš Hodina: Vláda podporuje gaye a lesby namísto rodinVčera ruský prezident Putin poněkud zaskočil Západ (a zřejmě i syrského prezidenta Asada), když oznámil začátek stahování ruských sil ze Sýrie. Ale je to skutečně takové překvapení? Rusové přece od začátku deklarovali, že jejich intervenci v Sýrii je co do času i cílů omezená. Teď tedy jen dodrželi to, co řekli, že udělají, […]

Rusové se stahují ze Sýrie


MARIE TEJKLOVÁ 16|03|2016 Rozhovor s mimoakademickým filosofem Jiřím Fuchsem o imigrační krizi: Pane Fuchsi, co Vás na imigrační krizi nejvíc zaráží? Zaráží mě spousta věcí. Ale abychom nebyli hned zkraje negativní, dá se to říct i takto: Současná imigrační krize je mezní společensko-politickou situací, a takové situace vždycky skýtají mimořádné […]

Oni přece tvoří „Dějiny“, co je jim do lidí
Dobrý den přátelé, rozesílám tuto důležitou informaci, která nechtěně unikla z BIS. Neustále útoky proti prezidentovi  asi nikdy neskončí. Ve světě je víc problémů a tady se bude jenom  pořád provokovat. Koncem měsíce svolávají na Staroměstské náměstí „mladí a perspektivní“ demonstraci proti RUSKU, PUTINOVI a zástupně proti  ZEMANOVI . Kolik […]

Další chystaná provokaceVILÉM BARÁK 16|03|2016 Předloni zahájené devizové intervence České národní banky (ČNB) namířené k oslabení koruny rozpoutaly bouřlivou diskusi. Děkujme za ni. Konečně se začalo veřejně prát „špinavé prádlo“ zestátněných peněz. Stejně jako ve filmu Císařův pekař alchymista předstírá přeměnu švestek ve zlato se slovy „…patláma, patláma, žbrdluch“, ČNB slibuje zařídit […]

Měnová válka ČNB,,Zavádět za současné situace povinnou vojnu je naprostá pitomost,” prohlásil Petr Hampl, lídr středočeské kandidátky Úsvit s Blokem proti islámu. Tak na tuhle pitomost musím zareagovat i já. Základní vojenská služba existovala od dob první republiky do roku 2004, kdy byla zrušena a transformována na profesionální armádu. Základní vojenská služba […]

Prokeš(Patrioti):Povinná základní vojenská služba na 6 měsíců!


Lépe zpívati častušky než přinášeti tam čas tužky… Nežli dumat nad ústupem Duma radí nám vzít hopem, dráhu k sankcím ukončení, jiné cesty zkrátka není. Miloši, Luboši a Bohouši, na vodě a taky na souši, nebo taky ze vzduchu, před lumpy udělat ejchuchu, nevím, proč to kdo zapírá, že netřeba […]

Častušky


EVA VALERIE MAXOVÁ 16|03|2016 Francouzská policie o víkendu rozehnala demonstraci radikální skupiny Génération Identitaire, která zablokovala několik silnic do města Calais na protest a proti běžencům, kteří dlouhodobě okupují a tyranizují město. Policie následně uvedla, že zatčení čtrnácti osob a zabavení vozu demonstrantů ukazuje na odhodlání francouzské vlády nikomu nedovolit, […]

Policie v Calais vzkazuje místním: „Proti běžencům demonstrovat nebudete!“
Další omezování soukromí a svobod Od roku 2017 by měl platit nový zákon o ochraně ovzduší, který umožňuje kontrolovat, čím lidé doma topí, a nařizuje povinnost vpustit do domácnosti kontrolního úředníka. Ministr Brabec obhajuje novelu zájmem zákonodárců o zdraví člověka. Průlom nedotknutelnosti obydlí je tedy možný, neboť se má jednat […]

Bártová(Patrioti):Další omezování soukromí a svobod


Po roztavení reaktorů v JE Fukušima v roce 2011 „visel osud Japonska na vlásku“ kvůli neschopnosti vlády a neprofesionalismu manažerů společnosti TEPCO. Hrozila evakuace 50 milionů lidí. Po roztavení reaktorů v JE Fukušima v roce 2011 „visel osud Japonska na vlásku“ kvůli neschopnosti vlády a neprofesionalismu manažerů společnosti TEPCO. Hrozila […]

Existence Japonska visela na vlásku: Fukušimská katastrofa téměř způsobila evakuaci ...RODINA…ohrožený druh aneb stát v roli otce (veřejná přednáška) ZDE V současnosti stále více dětí vyrůstá v neúplných rodinách. Jakou roli v této skutečnosti hraje stát? Ing. Aleš Hodina, předseda Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě k nám promluví o problematice narůstajícího počtu rozpadlých rodin a jejího dopadu na děti. […]

RODINA…ohrožený druh aneb stát v roli otce (veřejná přednáška)


RED/KAREL KŘÍŽ 15|03|2016 „Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a způsobí tímto činem škodu velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let.“ (§ 212 odst. 6 TrZ) Zvonku to tak […]

Půjde Babiš do kriminálu za podvod?


  >> Audiozáznam ČR Plus zde   << Diskuse parlamentních a neparlamentních stran o výzvě prezidenta Miloše Zemana k poslancům, aby schválili zákon o celostátním referendu. O střetu zájmů u politiků a o návrhu opozice na mimořádnou schůzi ke kauze Farma Čapí hnízdo. Moderuje Ondřej Konrád. Zdroj : Aleš Hodina na vlnách Českého […]

Aleš Hodina na vlnách Českého rozhlasuJá vím, že vernisáž výstavy fotografií pořizovaných během tří minulých let ženami bez domova proběhla již minulé úterý na Mezinárodní den žen, protože jako jeden z podporovatelů na HitHitu jsem byl mezi pozvanými, ale nějak nebyl čas sepsat své postřehy dříve. Místo reportáže tedy bude recenze. Hned na začátku je nutné zdůraznit, že […]

Výstava fotografií Můj svět bez domova


ALEŠ ROZEHNAL 14|03|2016 Pokud se podíváme do účetních závěrek společnosti Farma Čapí hnízdo, zjistíme, že žádného investora neměla, dokazuje v článku pro HlídacíPes.org právník Aleš Rozehnal.  Ministr financí Andrej Babiš v reakci na „kauzu Čapí hnízdo“ prohlásil, že do společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. „přišel investor, který si nepřál být jmenován, […]

Babišův záhadný investor do Čapího hnízda odhalen! Nikdy neexistoval…


RED 14|03|2016 Slušní lidé na Slovensku zajásali nad výsledkem voleb, nad úspěchem Richarda Sulíka a jeho strany SaS, nad velkou volební ztrátou levicového populisty Fica s jeho neomarxistickým „Smerom“ a těšili se na pravicovou vládu velké koalice s premiérem Sulíkem, která by společnost snad konečně odklonila od sociálně etatistického inženýrství […]

Slovensko: Hledá se 10 slušných poslanců, kteří by mohli zabránit ...SM 14|03|2016 Hans-Georg Maassen v rozhovoru pro televizi ZDF zmínil, že riziko teroristického útoku je vzhledem k přítomnosti islámských džihádistů velmi vysoké. Na akutní nebezpečí upozornil opakovaně předseda Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV). Už v závěru loňského roku varoval Maassen, že pokud bude mít teroristická organizace islámský stát možnost zaútočit […]

Německá tajná služba: Saláfisté chtějí v Německu založit islámský stát


Emil Kalabus Nový světový řád (též známé jako zkratka NWO, podle anglického New World Order) je konspirační teorie, která tvrdí, že malá skupina mezinárodních elit kontroluje a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a že primárním nástrojem, který používá k ovládnutí národů, je systém centrálního bankovnictví. […]

Mimořádně závažné informace o nástupu NWO – Svobodné rádio


RUDOLF POLANECKÝ 14|03|2016 Ministr financí Andrej Babiš má vážný problém. Jeho farma Čapí hnízdo je silně podezřelá z dotačního podvodu. Ministr Babiš je ve své funkci v permanentním střetu zájmu. Na jedné straně je majitelem rozsáhlého impéria a plně se k němu hodí označení oligarcha. Na straně druhé je ministrem […]

Babišův čapí problémZápisky z cest píši již mnoho let, ale spíše z exotických zemí. Tentokráte musím udělat výjimku. I když Německo exotickou zemí být pomalu začíná. Německo se opět stalo bojištěm Evropy. Za posledních sto let nikoli poprvé. Je to smutné, nečekali jsme to, ale je to tak. Právě to mě […]

Neplánované zápisky z cesty do předvolebního Německa


PETR HAMPL 14|03|2016 Pondělí  7. února Všímáte si, že když evropské vlády propagují mezirasový sex (těch kampaní přibývá), vždy propagují kombinaci běloška – černoch? Vůbec se nezmiňuje možnost běloch – černoška. Úterý 8. března K diskuzím o ženské emancipaci, které lze na MDŽ čekat, připomenu studie profesorky Hakimové z London […]

Co týden dal a Hampl napsal: O feministické policii, udavačích ...


15. března 2009 Robertsonův výrok, že ani láska neudělala z lidí takové blázny, jako zkoumání podstaty peněz, připomínají všichni ekonomové. Přesto všichni o té podstatě trošku hloubají, a jejich pohled na peníze ovlivňuje to, co dělají. Není to tak jednoduché. No dobře, zeptal se mne nedávno učený kolega zabývající se […]

Retro: Jak se líhnou penízeWILLIAM KILPATRICK 14|03|2016 Když jsem se na něj podíval, okamžitě mě zamrazilo. Sevřelo mě v břiše a pak jsem si samozřejmě dal politicky korektní facku … Pomyslel jsem si: „Bože můj, Michaeli, toto je jen pár arabských podnikatelů.“ To byla vzpomínka prodavače lístků Michaela Tuoheyho na jeho setkání s Mohamedem […]

Politická korektnost zabíjí


Novináři napojení na jedno procento a na koupené politiky vytvářejí lživé simulákrum světa proto, aby nám chránili demokracii. Stránka Pundit Fact zveřejnila dlouhodobou statistiku jednoho z hlavních mediálních krmelců korporátek, čili webu Fox News. Společně se CNN a BBC tvoří hlavní zpravodajský kanál našich korporátních zpráv. Na výsledky se podívejte […]

Lhaní v zájmu demokratických hodnot


RED 13|03|2016 Na problém ministra financí Andreje Babiše s dotačním podvodem na farmě Čapí hnízdo zareagoval na svém facebookovém profilu mimo jiných i jeden z jeho předchůdců ve funkci Vlastimil Tlustý. Sepsal velmi zajímavou kolekci otázek a „nápověd“ k celé kauze, kterou si zde dovolujeme ocitovat: O1: Podpoří poslanci ČSSD […]

Čapí hnízdo: Otázky a nápovědyVolby 2018: Rusko před a po 23. února 2016 Za dva roky budou v Rusku volby prezidenta. Je velká otázka, koho Rusové zvolí. Předpovědi jsou různé. někdo si myslí, že nějakého vlivného člověka Kremlu, jiní uvažují o následníkovi z blízkého okolí Putina. Objevují se i konkrétní jména – Ivanov, Patrušev, […]

Svět ruskýma očima 343


Většina lidí, která je dodneška schopna myslet, se už vzdala vší důvěry v to, co nazýváme mainstreamová média. O jejich důvěryhodnost je totiž obraly presstitutky. Vzpomeňme na Sadámovy zbraně hromadného ničení, na iránské nukleární zbraně, na Asadovy chemické zbraně a na Rusko, vrhající se jako šelma na Ukrajinu. Mainstreamová média […]

P. C. Roberts: Žijí Američané ve falešné realitě, stvořené zkonstruovanými ...


Pane Sobotko, paní Merkelová, pane Tusku, pane Obamo, pane Erdogane, opravdu máte Evropany za tupé nevzdělané stádo, které si od vás nechá kálet na hlavu?! Myslíte si, že Evropané nechápou, že dohoda EU s Tureckem není ničím jiným, než obrovskou boudou a velezradou na lidu celé Evropy?! Myslíte, že […]

Máte nás snad za úplné blbečky?!Uvědomujete si, že občanů Turecka je mnohem víc než syrských uprchlíků? A že jsou mnohem radikálnější? Táže se odpůrců islamizace Evropy Tereza Spencerová ve svém pravidelném shrnutí týdenních událostí na serveruParlamentní listy. Poukazuje i na to, jak současní evropští „pseudopolitici“ vlastně vyrábějí jedince, jako je Marian Kotleba. Nemohlo chybět ani […]

Vy, co nechcete islámskou Evropu… Víte, co vám Brusel chystá?


BLAIR PATTERSON/RED 13|03|2016 Přinášíme osm let starý, ale stále šokující, smutný příběh, který by měly být sdílen a měl by se dostat do podvědomí co nejvíce lidí. Italská žena, která chtěla cestou autostopem z Itálie do Palestiny „podporovat světový mír“ byla znásilněna a zavražděna muslimem již v Turecku. The New […]

Žena se vydala stopem z Itálie do Palestiny, aby ukázala ...


Máme tisíce zákonů, vyhlášek, předpisů. Na jejich tvorbu si volbami vybíráme ty “nejlepší z nejlepších”, které královsky platíme ze svých daní. Očekáváme, že vytvoří v naší vlasti takové právní prostředí, které zamezí zlodějským tlupám, klientelisticky propojených s uzurpátory moci, beztrestné loupeživé nájezdy na obyvatelstvo jako za středověku.Opravdu nás náš “sociální” stát, […]

Kde je zakopán pes.Kdy začne platit pravidlo, že „Bude těžké získat odznak exekutora, ale bude velmi lehké o něj jednou provždy přijít“? Je na čase exekutory opět uvázat na řetěz (lépe však je soustředit pod hlavičku státní instituce), ze kterého je vypustil tandem Benda – Pospíšil, tedy bývalý (doufejme že navěky) poslanec Marek Benda, […]

Kladivo na exekutory


Kolem exekucí je mnoho mýtů, polopravd a lží, které se šíří mezi lidmi. Jak je to s exekucemi a jaké jsou změny v exekucích od 1.1.2013 se dozvíte na této stránce. Text připravila studentka 5. ročníku právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Kratochvílová. Desatero o exekucích 2013 Od 1. […]

Desatero o exekucích


ANDREJ FANDÁK 13|03|2016 Znáte ten moment, kdy se diskuse láme a vy máte v talonu milionový argument. Je sice trochu nefér, ale za to tak razantní, že oponent bude muset kapitulovat. Nemůžete se dočkat, kdy jím zasmečujete debatu. Jako když Federerovi letí pomalý vysoký míček a on má ještě čas […]

Richard Sulík k EU: Nechte si ty peníze!MARTIN STRNAD 12|03|2016 Babiš porušuje zákon a chová se jako vyšetřovatel finanční správy. Na této věci se jednoznačně prokázal zájem Babiše, proč skutečně EET, proč kontrolní hlášení, proč to všechno. Protože vůdčí role v zemi a kontrola nad vším a všemi. Protože: Já jsem Babiš a já prostě můžu! A […]

Je Babiš nadčlověk nebo prachobyčejný gauner?


Emil Kalabus Západní pozorovatelé říkají, že na rozdíl od tradiční poučky, že socialismus ve východní Evropě zkolaboval kvůli chybám systému a neschopnosti politických elit získat podporu veřejnosti, byla rozhodující role sehraná právě Georgem Sorosem. Od roku 1979 dával 3 miliony dolarů ročně polskému hnutí Solidarita, Chartě […]

Neskutečná a neomezená moc George Sorose. Může Soros za migrační ...


To byl včera zase na ČT 1 zmatený slovní pořad paní Jílkové, slepený z jílu obvyklého klišé. Všechny účastníky však musíme omluvit, neboť prošli vzdělávacím systémem, který zastávají, kritizují, a který chtějí v lepším případě naivně zvelebit. Jsou tedy v pozici podobné osobám, které jsou smrtelně nemocné rakovinou, a která nad nimi převzala […]

Výchova debilů v ČecháchRED HOOK 12|03|2016 Pani ministryně Marksová se začíná demaskovat. Strhává škrabošku potrhlé sociální demokratky a obnažuje tvář, jež by byla atrakcí každého intelektuálního Zombielandu. Její poslední návrh na zřízení antistresujících komůrek pro neurotické zaměstnance je fakt dokonalej. Si to představte. Zaměstnanec jde do továrny. Tedy do montovny, kterých tu máme […]

Antistresová komůrka paní Michaely


PETR ŠEVČÍK 12|03|2016 Politický život se odvíjí v cyklech. V českých zemích přitom mají význam milníků „osmičkové“ roky (kromě sametové revoluce, jež měla rok zpoždění). A zdá se, že s dalším blížícím se osmičkovým letopočtem opět nazrává čas systémové změny. Proč? Protože stát se stal nepřítelem svých živitelů. Český stát se k produktivním lidem […]

Čas revoluce


B. MATĚJOVSKÝ 12|03|2016 Webová sexuální poradna pro statisíce neukojených dospělých migrantů je jen další z řady ponižujících a neskutečných šíleností, které současná garnitura EU předvádí. Zároveň tím však paradoxně popírá jeden ze svých vlastních vítačských argumentů: naši lidé přece taky za komunismu utíkali na západ, jsme tedy povinni udělat pro […]

Vládnoucí garnitura EU předvádí další z řady ponižujících a neskutečných ...Povídání o křesťanství začneme u judaismu, tedy tam, kde jsme minule skončili. Křesťanství totiž vzniklo jako nepatrná sekta (odnož) judaismu. Ale nejdříve si musíme něco málo říci o tehdejším světě, tedy o světě na přelomu věků. Co je to přelom věků? Letopočty, tedy jednotlivé roky, se počítají na dobu před […]

Hodina náboženství – křesťanství


ANTONÍN BERDYCH 11|03|2016 Pokud se někdo zpětně ohlédne za výsledky současné vlády, je bezesporu jedním z jejích hlavních symbolů i výsledků snaha o systematické pronikání státního dohledu do soukromí občanů, podnikatelů a firem. O EET, kontrolním hlášení, registru účtů či dalších opatřeních bylo již napsáno mnoho. V mediálním stínu nekončící jízdy […]

Nejhorší ze všech registrů


MIROSLAV PETR 11|03|2016 Nejde o doslovný výpis, ale o volný výběr ze „smlouvy“. Jedna z mnoha „smluv“, o kterých se nesmí mluvit, je „Migrační manifest“, sepsaný neziskovkami. Kým jsou placeny, snad nemusím psát. Tento Manifest preferuje imigranty mnohonásobně víc než naše invalidy, důchodce a bezdomovce. Takové výhody neměli ani naši lidé, […]

Brzo se bude týkat každého z násJINDŘICH PILC 11|03|2016 Postavíte „kongresové centrum“, případně „školící středisko“ s velkým podílem z peněz daňových poplatníků, v rámci dotačního programu s názvem řekněme třeba „vzdělání“, to zní přeci ušlechtile… Vyčkáte pět let „udržitelnosti“ s provozem dle dotačních podmínek a po pěti letech. Kouzlo! Máte soukromý hotel. A tak podobně to […]

Jak fungují dotace? Naprosto dokonalé okrádání lidí!


Josef Vít Tak jsem se dozvěděl z naší české televize, že na 740 radnicích a dalších českých úřadech bude viset tibetská vlajka na protest proti čínské okupaci Tibetu. Ti blbečci asi nevědí, že Tibet byl po tisíciletí součástí čínské říše. Že rádoby „nezávislost“ získal nedávno díky imperiální politice […]

Zase věšíme tibetské vlajky na radnicích. Proč??


EVA VALERIE MAXOVÁ 11|03|2016 Německo si uvědomuje, že běžence z muslimských zemí je nutno integrovat i v oblasti lidské sexuality a vztahů. Proto byl spuštěn speciální web, který migranty zaujme, poučí a potěší zároveň. Podle posledních zpráv z médií čeká na odchod z Řecka směrem dál do Evropy 42 tisíc běženců. Ti všichni si […]

Německo: Běžence o lidské sexualitě proškolí nový sexuální web!MARTIN KAVKA 11|03|2016 Jak si jinak vysvětlit její snahu dostat muslimy do Evropy? Jak si vysvětlit její kritiku zavření takzvané balkánské cesty, po které proudily do Německa davy, jejichž blahodárný přínos Německo poznává na vlastní kůži? Poznává, že je neradno pouštět ženy samotné po setmění, že je neradno pouštět určitý […]

Merkelová se chová jako Alláhova děvka


Slovensko je už po nějakou dobu naším předskokanem, zkušebním pilotem, pokusným králíkem, tahounem, lakmusovým papírkem, vzorem. Můžeme tomu říkat jak chceme, někomu se předchozí věta třeba ani nemusí líbit, ale je to tak. Dříve než my zavedli měnu Euro i přímou volbu prezidenta. Dříve než my měli alternativní rádio, které […]

Šachová partie Roberta Fica


RED HOOK 10|03|2016 Pan katolický kněz Halík nebude kandidovat na prezidenta republiky. Ne že by prezidentem nechtěl bejt, ale si spočítal, že by to prosral. Jak sám říká, volili by ho jen lidi rozumně uvažující a vzdělaní, kteří jsou u nás asi jen tři, protože jsme národ naprostejch debilů. Pochopil […]

Halík na presidenta kandidovat nebude. Nebude přece plebsu házet svoje ...SMK 10|03|2016 Poslední dobou se šíří velká tragikomická propagandistická akce na téma „nejlepší pár – běloška s černochem“. Důvodem je plánování vzniku takzvané světle hnědé rasy, která by se lépe ovládala. Protože Prima Style se k této akci přidala též a to s dosti trapným článkem o šesti důvodech, proč […]

11 důvodů proč si začít s bělochem!


Tisková zpráva Hnutí DUHA HNUTÍ DUHA JEJ PROSAZUJE SEDM LET středa 9. března 2016 Kabinet Bohuslava Sobotky se dnes večer usnesl, že cílem ČR má být zásadní snížení závislost na fosilních palivech. Ministerstvo životního prostředí má za úkol připravit paragrafové znění tzv. antifosilního zákona. Jeho schválení by bylo zásadním krokem […]

Vláda schválila přípravu antifosilního zákona. Může se stát velkým obratem ...


Na toto téma je třeba psát disertační práce, monografie či romány a ne obyčejný článek, i když větší díla z článků často začínají. Před pár lety jsem tomto tématu zasvětil pár kreslených skečů (o zelených pedofilech a Willi Brandtovi, o Gerhardtovi Schröder, Joshke Fisherovi a Oskarovi Lafontaineovi, Ole von Beustovi […]

Kdo je Merkelová a proč nevzpomíná na život v Doněcku?Právě probíhají soudní proces s ukrajinskou letkyní Savčenkovou je učebnicovou ukázkou politického – či spíše zpolitizovaného – procesu. Je to především sama Savčenková, kdo ho politizuje tím, že drží hladovky a místo toho, aby před soudem vypovídala, tak vydává politická prohlášení. Zpolitizovala ho západní média, která důsledně ignorují věcnou podstatu procesu a nahlížejí ho prizmatem toho, […]

Byl jednou jednou jeden zpolitizovaný procesJAROSLAV ŠTEFEC 10|03|2016 Původně mě k této úvaze přivedla nedávná diskuse známého neúnavného zastánce bezbřehého přijímání tzv. „uprchlíků“, ve skutečnosti ilegálních migrantů většinově nedefinovatelného původu, s dvěma zastánkyněmi téhož trendu v ČRo. V jednostranné diskusi si všichni zúčastnění vesele notovali, že umírnění vyznavači „reformního“ islámu, kterých je (podle mluvčí) mezi […]

Obohatí nás „umírněný islám“?